Skøde familiehandel / familieoverdragelse


Har i aftalt et familiesalg med overdragelse af fast ejendom til nærtstående? (F.eks. børn/forældre). Vi udarbejder skøde familiehandel for kun 995,- inkl. tinglysning. Om det er køb af forældres hus eller omvendt betyder ikke noget. Vi hjælper med Jer med et juridisk korrekt skøde i jeres familieoverdragelse af fast ejendom.

Indhold

Hvilke oplysninger er i et skøde familiehandel?


Som udgangspunkt fremgår følgende oplysninger i skøde på hus som Skøde 24/7 udarbejder;

  • Køber(e) navn
  • Sælger(e) navn
  • Den aftalt overtagelsesdato samt købesummen
  • Der angives de servitutter som køber accepterer
  • Der angives hvilke lån køber evt. overtager
  • Hvis I eller os har lavet en købsaftale for handlen, så henvises der til denne

Købsaftale familiehandel?


Hvis i ikke er trygge med at der kun laves et skøde familiehandel, men ønsker vilkårene specificeret i en købsaftale med evt. fraskrivelse af sælgers ansvar for skjulte fejl og mangler, så hjælper vi med det til en en særlig lav pris. inkl. udarbejdelse af skøde, så laver vi en købsaftale familiehandel for kr. 4.995 inkl. skødet. Kontakt os for at høre mere om dette eller tilføj tilkøbet af købsaftale til sidst i skøde bestillingen. Vi ringer dig også gerne op!

Tinglysningsafgift familiehandel fast ejendom


Tinglysningsafgiften ved familieoverdragelse fast ejendom (for hus, fritidshus eller lejlighed) beregnes som en fast afgift på kr. 1.750. Dertil kommer en variabel afgift på det højeste af enten købesummen eller 85% af den offentlige vurdering som ganges med 0,6%. Dette sker kun for den andel af ejendommen som handles, dvs. hvis det kun er 50% af ejendommen som handles, så vil det kun være 50% af 85% af den seneste offentlige vurdering som man holder op imod. Købesummen vil altid kun være for den anden af ejendommen som handles. Mere om tinglysningsafgift skøde familieoverdragelse findes her.

Fastsættelse af pris for familieoverdragelse


Visse typer af fast ejendom kan handles til +- 15% af den seneste offentlige vurdering fra SKAT, for de personer der betragtes som familie jf. værdiansættelsescirkulæret nr. 185 af 17. november 1982. Dette kan ske uden at SKAT kan anfægte værdien, såfremt der ikke er sket væsentlige ændringer til ejendommen eller at der foreligger særlige omstændigheder for familieoverdragelse af fast ejendom.

For alle skattemæssige konsekvenser af anvendelse af familiehandel reglen i familiesalg henvises udelukkende til SKAT. Vi yder ikke skattemæssig rådgivning omkring familiehandel fast ejendom.

Der er d. 1.juli 2020 kommet nye regler for dem som har modtaget en ny ejendomsvurdering. Der vil være tale om en +- 20% regel, og begrebet "særlige omstændigheder" er indskærpet af ny praksis hos SKAT, som også har indflydelse på dem som stadig ville kunne benytte 15% reglen.

Familieoverdragelse sommerhus


Rigtig mange familiesalg eller overdragelses af fast ejendom til nærtstående sker ved overdragelse af sommerhus til børn. Der gælder IKKE særlige regler om det er familieoverdragelse af sommerhus eller almindelig villa.

Et skøde familiehandel sommerhus koster ligeledes kr. 995,- inkl. tinglysning og kan bestilles nedenfor.

Tag den
første kontakt!

Vi er juridisk en del af Din-Bolighandel ApS  - CVR: 37460508

Support

Vi sidder klar på e-mail til at guide dig. Bemærk vi er også til rådighed på telefonen, men til normalpris 1.700 kr.

Kontaktinfo

Din-Bolighandel ApS
Kærvej 6
4733 Tappernøje