Skilsmisseskøde - ændring af skøde ved skilsmisse


Skulle du stå i den kedelige situation at være blevet skilt eller separeret? Dette vil typisk medføre at den ene part skal overtage den bolig i har delt op til nu. For at den ene af jer kan overtage boligen så skal der udarbejdes et skilsmisseskøde. Man laver en ændring af skøde ved skilsmisse eller separation, både så den part står som eneejer, ift. sådan noget som ejendomsskatter, men det er også påkrævet af banken, hvis den ene part skal fjernes fra fælles lån.

Indhold

Skøde ved skilsmisse – er det nødvendigt med en bodeling?


Vi kan lave en ændring af skøde ved skilsmisse uanset om i har lavet en bodeling eller ej. I kan også have lavet en mundtlig aftale om vilkårene, som vi så laver skilsmisseskødet ud fra. Vi anbefaler dog at man laver en skriftlig aftale om vilkårene.

Skilsmisseskøde pris


Vi har en skilsmisseskøde pris på kun kr. 995,-. Dertil vil komme en tinglysningsafgift til staten. Du kan læse mere om tinglysningsafgift skilsmisseskøde nedenfor.

Tinglysning af skilsmisseskøde


Når man foretager tinglysning af skilsmisseskøde skal der udover vores honorar på 995,-, betales en afgift til staten. Der er en fast afgift på kr. 1.750. Man kan, hvis man har en skilsmissebevilling eller separationsbevilling, blive fritaget for den variable del af tinglysningsafgiften, som er på 0,6%. Det kræves dog jf. tinglysningsafgiftsloven §10 stk. 1, at ejerskiftet finder sted som følge af opløsning af formuefællesskab.

Se evt. mere her.

Skilsmisse overtagelse af hus – risiko for erstatningsansvar


Selvom overtagelse af hus sker i forbindelse med skilsmisse, vil det dog stadig betyde at der er et ansvar som ved en almindelig bolighandel. Hvis sælger af ejendommen ønsker at ansvarsfraskrive sig for sit 10-årige ansvar for skjulte mangler og fejl, via Huseftersynsordningen, så skal Sælger i handlen, tilbyde at betale 50% af en ejerskifteforsikring. Der skal laves en tilstandsrapport samt elrapport, for at man indhente et tilbud på ejerskifteforsikring.

Der kan dog f.eks. udarbejdes en købsaftale, hvor man aftaler, at tilstandsrapport og elrapport først udarbejdes ved et salg i fremtiden til 3. part. Dette kan begrænse et evt. ansvar som Sælger måtte have, MEN det kan ikke sidestilles med ansvarsfraskrivelsen som man kan lave ved Huseftersynsordningen.

Lad os udarbejde korrekt juridisk købsaftale med skøde for kun kr. 4.500. (Du sparer 3.900 kr. ift. normalpris). Dette kan bestilles ved at kontakte os her.

Tag den
første kontakt!

Vi er juridisk en del af Din-Bolighandel ApS  - CVR: 37460508

Support

Vi sidder klar på e-mail til at guide dig. Bemærk vi er også til rådighed på telefonen, men til normalpris 1.700 kr.

Kontaktinfo

Din-Bolighandel ApS
Kærvej 6
4733 Tappernøje