Infografik - Tinglysningsafgift ved tinglysning af skøde


Hos Skøde 24/7 beskæftiger jurister og ejendomsmæglere sig med skødeskrivning og familieoverdragelser. I forbindelse med dette arbejde, så udarbejder vi også oplysende indhold til boligejere i Danmark – som f.eks. her omkring Tinglysningsafgift.

Tekstversion af infografikken om Tinglysningsafgift ved tinglysning af skøde

Det skal du være opmærksom på, når du skal

TINGLYSE DIT SKØDE


Har du enten købt eller solgt en ejendom, skal du oplyse en række ting til tinglysningsretten, så dit ejerforhold er registreret korrekt. Det har blandt
andet indflydelse på den tinglysningsafgift, du skal betale

Når du tinglyser ejendommen, skal der betales en såkaldt tinglysningsafgift til staten. Prisen afhænger af følgende:

EJENDOMSTYPE. Hvilken type ejendom har du
købt eller solgt.

HANDELSTYPE. Forholdet mellem køber og sælger
(fx familie eller fri handel)

Se her, hvad det betyder for dig.

1. Tinglysningsafgift ift. Ejendomstype


 • Villa, rækkehus
 • Lejlighed
 • Flerfamilesejendom
 • Fritidsbolig

1.750 kr. + 0,6% af købesummen
(Hvis det er fri handel på markedsvilkår)

Eksempel: Du køber en villa til 1,6 mio. kroner, af en du
ikke kender.
Din afgift vil derfor være:


Afgiften vil være 1.750 + 0,6% * 1,6 mio. = 9.600.  I alt 11.350

Lovgrundlag: TAL § 4 stk. 4

_________________

 • Landbrugsejendom
 • Erhvervsejendom
 • Udlejningsejendom
 • Blandet Bolig/Erhverv
 • Ubebygget grund
 • Gartneri
 • Skovejendom

1.750 kr. + 0,6% af det højeste af:

købesummen eller

seneste offentlige vurdering (Uanset HANDELSTYPE)

Eksempel: Du køber en landbrugsejendom til 1,6 mio.
kroner.
Den offentlige vurdering er 2 mio. kroner.
Din afgift vil derfor være:

1.750 + 0,6% * 2 mio. = 12.000.  I alt 13.750

Lovgrundlag: TAL § 4 stk. 2

Særligt for gartneri, landbrugs- samt skovejendom


Når du tinglyser et skøde for denne type ejendomme, skal du særskilt oplyse følgende:

 1. Det samlede areal, der indgår i handlen.
 2. Købesum for stuehus.
 3. Købesum for driftsbygninger.
 4. Købesum for jord.

Du kan dog undlade det, hvis du ikke har en erhvervsmæssig indtægt.


Hvis det er en landbrugsejendom, skal du vedhæfte en tilladelse til erhvervelse fra Landbrugsstyrelsen. Du er dog undtaget, hvis det er ifm. skilsmisse, separation, udskiftet bo eller arv.

Lovgrundlag: BEK nr 1518, §11 stk. 2

______________

Er min ejendom en landbrugsejendom?

Det kommer an på, om der er registreret en såkaldt
landbrugspligt jf. Geodatastyrelsen. Find ud af,
hvordan din ejendom er registreret på mingrund.gst.dk.

 

Særligt for blandet bolig/erhverv, erhvervs- samt
udlejningsejendomme


Når du tinglyser et skøde for denne type ejendomme, skal du også oplyses følgende:

 1. hvorvidt ejendommen er en udlejningsejendom,
 2. antal beboelseslejemål,
 3. antal erhvervslejemål,
 4. hvorvidt ejendommen er anvendt til momspligtigt formål og
 5. hvorvidt mere end 50 pct. af erhvervs- og boligarealerne har været udlejet det seneste kalenderår.
  1. Hvis det er relevant, skal det også fremgå af dokumentet, at de nødvendige erklæringer
   iht. lejelovens regler om tilbudspligt foreligger - altså at lejerne tilbydes at overtage ejendommen som andelsboligforening, inden det evt. sælges.

Lovgrundlag: BEK nr 834 , §14+15.

Tinglysningsafgift for et auktionsskøde


 • Auktionsskøde

1.750 kr. + 0,6% af budsummen plus størstebeløbet uanset hvad vurderingen er.
(Uanset HANDELSTYPE)

2. Tinglysningsafgift ift. type af handel


Så ejendomstypen påvirker altså det beløb, du skal betale i tinglysningsafgift, men en anden ting, der har indflydelse på prisen, er forholdet mellem køber og sælger.


Se her, hvad det betyder for dig.

Fri handel

 • Almindelig fri handel på markedsvilkår
 • Almindelig fri handel på særlige vilkår
 • Villa, rækkehus
 • Lejlighed
 • Flerfamilesejendom
 • Sommerhus

1.750 kr. + 0,6% af købesummen

Forudsætninger:

En fri handel på markedsvilkår betyder, at der ikke er et såkaldt interessefællesskab mellem køber og sælger.

 • Køber skal ønske at betale mindst muligt
 • Sælger skal ønske at få den højeste pris som muligt

Lovgrundlag: TAL § 4

____________________

Ikke fri handel

 • Familiehandel/Familieoverdragelse
 • Mageskifte
 • Interessesammenfald
 • Andet

1.750 kr. + 0,6% af det højeste af købesummen eller 85% af den seneste offentlige vurdering.

(Gælder ved villa, lejlighed, række- og flerfamilieshus
samt fritidsbolig)

Det gælder altså, når handlen IKKE er en fri handel på markedsvilkår, eller hvis der er et interessefællesskab mellem køber og sælger.

Lovgrundlag: TAL § 4 stk. 10.

_______________________

 • Familieoverdragelse
  • Handel mellem familiemedlemmer eller andre nærtstående
  • Det handler udelukkende om beregning af
   tinglysningsafgift og skal ikke blandes sammen med de skattemæssige regler om familiehandel

Eksempel: Du køber en villa til 1,6 mio. kr.
Den offentlige vurdering er 3 mio. kr.
Din afgift vil være: 1.750 + 0,6% af 85% af 3 mio. = 15.300.  I alt 17.050

 • Mageskifte
  • Overdragelse mellem parter der bytter ejendom
  • Den faste afgift på 1.750 kr. betales kun på det ene skøde

Lovgrundlag: TAL §9.

 • Salg med interessesammenfald mellem køber og sælger
  • Handel mellem to koncernforbundne selskaber
  •  Handel mellem et selskab og dets ejere, ledelse eller storaktionærer
 • Andet
  • Handler, der ikke hører under andre kategorier

 

Det med småt


 • Oprunding af den variable del af tinglysningsafgiften
  • Den del af tinglysningafgiften,
   der påvirkes af ejendoms- samt
   handelstypen, rundes altid op
   til nærmeste hundrede.
 • Tinglysningsafgift, når kun en del af ejendommen sælge
  • Du skal kun betale afgift for den del af ejendommen, du køber.

Eksempel: Du køber 50% af en villa for 1,6 mio. kr.
Den offentlige vurdering for hele villaen er 3 mio. kr.
Din afgift vil være: 1.750 + 0,6% af 1,6 mio. = 9.600. I alt 11.350.

Ny lovgivning i 2023


 • Den faste del af tinglysningsafgiften ændres fra 2023 1750 kr. til 1850 kr. pr. 1. januar 2023.

Kilder


Tag den
første kontakt!

Vi er juridisk en del af Din-Bolighandel ApS  - CVR: 37460508

Support

Vi sidder klar på e-mail til at guide dig. Bemærk vi er også til rådighed på telefonen, men til normalpris 1.700 kr.

Kontaktinfo

Din-Bolighandel ApS
Kærvej 6
4733 Tappernøje